Davet Mektubu

Davet Mektubu

8 Mart 2021

Sayın …,

ABD hegemonyasını sürdürme ve pekiştirmeye hizmet eden neoliberal uluslararası düzen çökmüştür. Dünya, adil ve eşitlikçi yeni bir düzen arayışı içine girmiştir. Bu arayış, emperyalist sistemin baskı ve dayatmalarının hedef tahtasındaki Ezilen ve Gelişen Dünya ile sınırlı olmayıp, Amerikan hegemonyasına maruz kalan ABD dışındaki gelişmiş kapitalist ülkeleri de kapsamaktadır.

Halen sürmekte olan Kovid 19 salgını, yalnızca ulus devletleri öne çıkarmakla kalmamış, aynı zamanda eşitlik temelinde karşılıklı yarara dayalı uluslararası işbirliğinin önemini de gözler önüne sermiştir. Birleşmiş Milletler ve şemsiyesi altında yer alan kuruluşlar, mevcut işleyiş biçimleriyle, insanlığın ihtiyaçlarına yanıt verememiştir. Salgın sonrası dönemde de hem ekonomik hem de siyasal düzlemde bütün tarafların yararlanabileceği verimli ve yapıcı bir uluslararası işbirliği, salgının bütün dünyaya dayattığı kayıpların giderilmesinde önemli bir rol oynamaya adaydır.

Neoliberal uluslararası düzenin payandalarını oluşturan Uluslararası Para Fonu, Dünya Bankası, Dünya Ticaret Örgütü gibi kuruluşlar, bu düzenin çöküş süreci içinde işlerliklerini yitirmektedir. Hem emperyalist sistemin askeri örgütü, hem de ABD’nin Atlantik Sistemi üstündeki hegemonya aracı olan NATO’nun varlık nedeni ve işlevi kendi içinde sorgulanmaya başlamıştır. Bu durum, Ezilen ve Gelişen Dünya’nın uluslararası işbirliğinin örgütlenmesi açısından uygun bir zemin yaratmaktadır. Barışın korunması ve her alanda insanlığın gelişmesinin önünün açılması, bu seçeneğin bilimin öncülüğünde dünya halklarının yararına şekillendirilmesi ve yaşama geçirilmesini gerektirmekte

ABD’de gerçekleşen iktidar değişimi, neoliberal uluslararası düzenin canlandırılmasına yönelik yeni girişimlerin gündeme gelme olasılığını önemli ölçüde arttırmaktadır. Bu durum, hegemonyaya karşı mücadelede alternatif oluşturacak “yeni bir uluslararası düzenin inşası”nı insanlık açısından daha ivedi bir görev haline getirmektedir.

Böyle bir alternatif, ancak bundan yarar sağlayacak bütün ülkelerin deneyim ve birikiminden yararlanarak gerçekleştirilebilir. Ezilen ve Gelişen Dünya, uluslararası işbirliği konusunda emperyalizme karşı bağımsızlık ve kurtuluş mücadeleleri içinde edinmiş olduğu değerli bir birikime sahiptir. Birbirlerinin toprak bütünlüğü ve egemenliğine karşılıklı saygı, karşılıklı saldırmazlık, karşılıklı olarak birbirlerinin iç işlerine karışmama, eşitlik ve karşılıklı yarardan oluşan barış içinde bir arada yaşamanın beş ilkesi, günümüzde de bu birikimin en özlü ifadesini yansıtmaktadır. Temel aktörlerini milli devletlerin oluşturduğu bir ortamda bu ilkelerin uygulanmasının güvence altına alınması, aynı zamanda yeni uluslararası düzenin kurum ve araçlarının tasarlanıp oluşturulması gereksinimini gündeme taşımaktadır.

Biz Vatan Partisi (Türkiye) olarak bu alanda etkin bir iletişim zemini kurulmasına katkıda bulunmak amacıyla sanal ortamda bir uluslararası sempozyum düzenlemekteyiz. Söz konusu sorunsal, tek atımda çözüme kavuşturulamayacak kadar karmaşıktır. Bu sempozyumun yaratacağı etkileşimin sürdürülmesini sağlamak amacıyla, katılan siyasal parti, kuruluş ve kişiliklerin yapacakları sunumlar, oluşturulacak sanal platformda erişime açık hale getirilecektir. Katılımcılardan hem yazılı bir bildiri iletmeleri, hem de sempozyum sırasında daha kısa bir sözlü sunum yapmaları beklenmektedir. Sempozyuma ilişkin önemli tarihler aşağıda belirtilmektedir.

Sizi 17 Nisan 2021 tarihinde gerçekleştirilecek olan “Yeni Uluslararası Düzen Sempozyumu”na katılmaya davet ediyoruz. Çalışma dili İngilizce olan bu etkinliğe katılımınız çok değerli bir katkı oluşturacaktır.

Konuya ilişkin başka sorularınız ya da herhangi bir yardıma gereksiniminiz olursa, lütfen bizimle temasa geçiniz. Yardımcı olmak için elimizden geleni yapmak isteriz.

En içten dayanışma duygularımız ve saygılarımızla.

Prof. Dr. Semih Koray
Vatan Partisi
Uluslararası İlişkiler Bürosu Başkanı
Türkiye

Sempozyuma ilişkin önemli bilgi ve tarihler:
Sempozyum tarihi : 17 Nisan 2021
Çalışma dili : İngilizce
Katılım bildirimi için son tarih : 21 Mart 2021
Yazılı bildiri gönderimi için son tarih : 10 Nisan 2021
İletişim adresleri : [email protected] ,[email protected]

Total
0
Shares
Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *